Välkommen till Gävles romska förening.

Hemsidan är under konstruktion


Vi är en riksorganisation med fyra lokalavdelningar som arbetar för att främja romernas rättigheter som en nationell minoritet i Sverige. Vi arbetar också för att bevara och utveckla det romska språket med fokus på barn och unga.

En annan viktig del av Grifs arbete är att starta en opinion mot antiziganism. Antiziganism är en form av diskriminering som riktas mot romer och har funnits i århundraden.

Vi arbetar föratt öka medvetenheten om antiziganism och diskriminering i samhället, och främjar tolerans och respekt för alla människor, oavsett bakgrund eller etnicitet.

Som en organisation som arbetar för romernas rättigheter, utför vi olika projekt för att stödja våra medlemmar. Vi har exempelvis projekt som syftar till att förbättra utbildningsmöjligheterna för romska barn och unga, att öka medvetenheten om romernas historia och kultur samt att stärka romska kvinnor.

Vi anser att det är viktigt att arbeta enligt MR-principer för att garantera romernas rättigheter. Med anledning av det tillsätter vi olika MR-principer i vårt arbete. Detta innebär att vi arbetar för att garantera rätten till likabehandlingen, rätten till utbildning, rätten till hälsa och rätten till deltagande i samhället. Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill stödja vårt arbete för romernas rättigheter att bli medlemmar i vår organisation. Vi ser fram emot att samarbete med andra organisationer, institutioner och myndigheter för att arbete för en mer rättvis och inkluderande framtid för romer i Sverige.

Motivering som griffare tror på

Engagera dig och bli en griffare som medlem hos oss!

Om du vill engagera dig i arbetet för att främja romernas rättigheter och kämpa mot antiziganism, finns det flera sätt att göra det. Ett sätt är att starta en lokalavdelning av Gävleborgs romska internationella förening (Grif) i din stad. Genom att bli en griffare och engagera dig i vårt arbete för romernas rättigheter blir du en ambassadör för vår organisation och vår gemensamma sak. Du kommer att vara en del av en växande gemenskap av människor som strävar efter att förbättra livet för romer i Sverige. Att starta en lokalavdelning kan vara en utmaning, men det är också en möjlighet att göra verklig skillnad i samhället.

Som ambassadör för grif får du möjlighet att sprida kunskap och medvetenhet om romernas kultur, historia, mångfald och utmaningar. Du kan vara med och påverka samhället genom att stå upp för romernas rättigheter och kämpa mot antiziganism.

Din medverkan och ditt engagemang är viktiga för vår organisation ska fortsätta växa och för våra projekt och initiativ ska få maximal effekt. Som en del av grif kommer du att vara en del av en större rörelse för romernas rättigheter och vara med och forma framtiden för romer i Sverige.

Vi tror att varje person som ansluter sig till vår organisation har potentialen att bli en stark ambassadör och en drivkraft för positiv förändring. Vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt team och stärka vår gemensamma röst för romernas rättigheter.

Föreläsningar som handlar om romer

Grif erbjuder ett bredd utbud av föreläsningar om romernas kultur, historia, rättigheter som en nationell minoritet, strategi för romsk inkludering, antiziganism och mycket mer. Våra föreläsningar är en utmärkt möjlighet att lära sig mer om romernas historia och kultur, och förstå de utmaningar och svårigheter som romer möter i dagens samhälle

Vi erbjuder också skräddarsydda föreläsningar som kan anpassas efter specifika behov och intressen. Dessa föreläsningar kan vara särskilt användbara för organisationer eller institutioner som vill lära sig mer om romernas situation och utmaningar, eller som vill utveckla sitt arbete för at främja inkludering och jämlikhet.

Vi tror att kunskap är en viktig faktor för att skapa en mer inkluderande och rättvis framtid för romer i Sverige. Genom att öka medvetenheten om romernas kultur, historia och rättigheter, kan vi skapa ett mer förstående och tolerant samhälle där alla kan leva vid sida utan fördomar och diskriminering.